MOOSTE VALLAVALITSUSE KOOSSEIS

14.12.15

MOOSTE VALLAVALITSUSE KOOSSEIS

Ülo Needo – vallavanem
Aivar Roop– arendusnõunik
Eduard Oksar – sotsiaalnõunik
Ago Käis - majandusnõunik
 

Mooste Vallavalitsus on 5-liikmeline ja kinnitatud Mooste Vallavolikogu 28.11.2013 otsusega nr 6 "Vallavalitsuse liikmete arvu ja vallavalitsuse liikmete kinnitamine" ja 30.04.2014. a otsusega nr 30 "Vallavalitsuse liikmete arvu muutmine".