Valimised 2013

30.12.14

Mooste Vallavolikogu liikmete registreerimine

Mooste vallavanema valimine
20. oktoobril 2013.a. valitud Mooste Vallavolikogu liikmed

 

Vallavolikogu 7. koosseisu alalised komisjonid

Revisjonikomisjon kooseisus:
esimees Kalju Paalman
liikmed Ingvar Tiirik, Sulev Solnik

Eelarvekomisjon:
esimees Ilmar Narusk
liikmed Hilje Kangron, Kalev Kreegipuu, Ülo Needo

Majanduskomisjon:
esimees Marko Avikson
liikmed Meelis Hainsoo, Kadi Koosapoeg, Peeter Madisson, Janar Petersell, Aare Veetsmann, Aivar Roop

Haridus- ja kultuurikomisjon:
esimees Ants Järv
liikmed Maret Aruoja, Sirje Puniste, Liina Rikka, Krista Sildoja, Elina Tsäko

Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon:
esimees Karin Klaus
liikmed Eduard Oksar, Aita Preedel, Ene Petersell, Anu Protsin Enna Prükk, Anne Valner

 

Hääletamissedelite ülelugemine
Hääletamissedelite ülelugemine valla valimiskomisjonis toimub 21. oktoobril 2013. a kell 10.00 Mooste vallamajas vallavanema kabinetis aadressil Mooste alevik Mooste vald Põlvamaa.

 

Informatsiooni hääletamise kohta
Elektrooniline hääletamine (www.valimised.ee) 10. oktoobrist kella 9:00 kuni 16. oktoobri kella 18:00-ni ööpäevaringselt

Eelhääletamine 14.,15. ja 16. oktoobril kell 12:00-20:00

Hääletamine 20. oktoobril 9:00-20:00

Hääletusruum asub Mooste kultuurimajas, Lasteaia tee3.
Valimisjaoskonna telefon 5884 5431, 792 5434.
Hääletamiseks tuleb kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument.
Kodus hääletamine (terviseseisundi või muu mõjuva põhjuse tõttu) valija taotluse alusel.

Tasuta bussiring valimispäeval, 20. oktoobril

 

Mooste vallavolikogu valimised 20. oktoobril 2013. aastal 
Mooste Vallavolikogu otsustas:
Määrata Mooste Vallavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvuks 11.
Moodustada Mooste Vallavolikogu 2013. aasta valimisteks 1 valimisringkond mandaatide arvuga 11.

Valimisringkonna piiriks on Mooste haldusterritooriumi piir.

Valla valimiskomisjoni koosseis:
Esimees vallasekretär
aseesimees Hilje Kangron
komisjoni liige Kristel Paats
asendusliige Sirje Sütt

Valla valimiskomisjoni asukoht: Mooste alevik, Mooste vald, Põlva maakond (vallasekretäri kabinet Mooste Vallavalitsuse ruumides).

Valla valimiskomisjoni tööaeg kandidaatide registreerimiseks esitamise ajal:
21. august-18. september 2013 tööpäevadel 12-15
10. septembril 16 – 18

 

Vallavolikogu ja vallavalitsuse otsused ja korraldused
Vallavolikogu järgmise kooseisu liikmete arvu määramine
Valimisringkonna moodustamine ja mandaatide arvu määramine
Valla valimiskomisjoni moodustamine
Valla valimiskomisjoni asukoha määramine

 

Valla valimiskomisjoni protokollid ja otsused
Valimiskomisjoni protokoll nr 1
Valimiskomisjoni aseesimehe valimine
Valimiskomisjoni tööaja määramine
Valimisliidu registreerimine
Kandidaatide koondnimekiri

Автор: MADIS TÄNAVA