Teostatud projektid

Keskkonnainvesteeringute Keskuse põhifinantseerimisel on Mooste Vallavalitsuse poolt läbiviidud alljärgnevad projektid:

2014

 • Kauksi küla reoveepuhasti rekonstrueerimine
 • Ohtlike jäätmete kogumisringid 2014. aasta mais ja 2015. aasta mais
 • Rasina küla joogivee kvaliteedi parandamine, veetrasside rekonstrueerise projekteerimine ja ehitus
 • Mooste Põhikooli puidutöökojale aspiratsioonisüsteemi hankimine ja paigaldamine                       

 

2013

 • Kauksi küla joogiveepumpla veepuhastuseadmete paigaldamine
 • Kauksi küla uue reoveepuhasti I etapp- tööprojekti koostamine 

 

2012

 • Ohtlike jäätmete kogumisring mais ja oktoobris 

 

2011

 • Mooste aleviku reoveepuhasti ehitamine
 • Mooste aleviku joogivee puhastusseadmete ehitamine ja pumplahoone renoveerimine
 • Mooste vallamaja üleviimine maaküttele

 

2010

 • Kauksi küla joogiveevarustuse rekonstrueerimine

 

2008

 • Mooste aleviku ühisveevarustuse rekonstrueerimine
 • Mooste Põhikooli soojusvarustuse rekonstrueerimine maaküttele
 • Mooste Kompostimisväljaku II etapp