Kauksi Külakeskus

29.12.14

Asukoht: Põlva maakond Mooste vald Kauksi küla
Aadress: Põlva maakond Mooste vald Kauksi küla 64603
Registrikood: 75013960
Telefoni nr: 7993264

Tegevuspiirkond: Kaaru, Kanassaare ja Kauksi külad
Lahtiolekuaeg: T-R 12:00- 20:00
Tööd korraldab administraator ENE PRIKS

Külakeskuse tegevuse eesmärk on elanike kultuuriline teenindamine ning huvi- ja seltsitegevuse korraldamine.

Külakeskuse ülesanded:
1) elanike vaba aja veetmise korraldamine;
2) huvialaringide töö korraldamine;
3) kultuuriürituste korraldamine;
4) kohaliku seltsielu edendamine;
5) noorsootöö koordineerimine ja korraldamine;
6) turvatoa teenuse osutamine;
7) rahvakultuuri säilitamine ja arendamine;
8) koostöö arendamine teiste kultuuri- ja haridusasutuste ning muude asutuste ja organisatsioonidega.

Kauksi Külakeskuses tegutsevad ringid:

1. Rahvalik seltskonnatants – juhendaja Ene Priks
2. Lastele käelise tegevuse ja mänguring – juhendaja Ene Priks
3. Käsitöö ja toidutegemise ring – juhendaja Sirje Laar
4. Külakapell – juhendaja Ene Priks Külakeskuse tegevust koordineerib Ene Priks, telefon 523 4179

Kauksi Külakeskuse põhimäärus

Автор: MADIS TÄNAVA