Mooste vallavalitsuse hallatavad asutused

07.12.17

Kohaliku omavalitsuse ülesandeks on muuhulgas korraldada vallas koolieelsete lasteasutuste, põhikoolide, raamatukogude, rahvamajade, hoolekodude ja teiste kohalike asutuste ülalpidamist, juhul kui need on omavalitsusüksuse omandis.

Mooste vallas on 2 põhikooli:
1. Mooste Mõisakool
2. Kauksi Põhikool

Mooste vallas on 1 lasteaed:
1. Mooste Lasteaed

Mooste vallas on 1 lapsehoidu:
1.  Kauksi Lapsehoid
 

Mooste vallas on 1 avatud noortekeskus
1. Mooste Valla Avatud Noortekeskus

Mooste vallas on 3 raamatukogu:

1. Mooste Raamatukogu
2. Kauksi Raamatukogu
3. Rasina Raamatukogu

Mooste vallas on 4 kultuurimaja või külakeskust:
1. Mooste Kultuurimaja
2. Kauksi Külakeskus
3. Jaanimõisa Külakeskus
4. Rasina Külakeskus

Автор: KRISTEL PAATS