Mooste Vallavalitsuse ametnikud

27.11.17
Ametinimetus Isiku nimi

Telefoni nr,

e-post

Vastuvõtuaeg       Ametijuhend 

Haridus,

eriala

vallasekretär EEVI RAIV

79 25 419

eevi@mooste.ee

 

T 9.00-11.00

N 13.00-15.00

.pdf

rakenduslik kõrgharidus,

halduskorraldus

sotsiaalnõunik EDUARD OKSAR

79 79 307,

Mob: 521 8524

eduard@mooste.ee

T 9.00-12.00 .pdf keskharidus
finantsnõunik HILJE KANGRON

79 79 305

hilje@mooste.ee 

  .pdf

kõrgharidus,

raamatupidamine

arendusnõunik AIVAR ROOP

79 79 371,

Mob: 524 1039

aivarr@mooste.ee

T 9.00-12.00 .pdf

kõrgharidus,

geograafia

majandusnõunik AGO KÄIS

79 79 332,

Mob: 507 1092

ago@mooste.ee

T 9.00-12.00

osaline tööaeg E-N

.pdf

kõrgharidus,

põllumajanduse

mehhaniseerimine

raamatupidaja ENE LAANEMÄE

79 79 305

ene@mooste.ee

  .pdf

keskeriharidus,

riigieelarve

sotsiaaltöö- ja 

lastekaitsespetsialis

KARIN SUUR

 

79 79 307

mob. 58717630

karin@mooste.ee

T 9.00-11.30

N 12.30-15.30

pdf

rakenduskõrgharidus

sotsiaaltöö

sekretär-asjaajaja

KRISTEL PAATS

79 79 333

kristel@mooste.ee

T 9.00-15.00

N 9.00-15.00

.pdf

keskharidus, 

masinakiri, asjaajamine

 

Mooste Vallavalitsuse teenistujate koosseis on kinnitatud Mooste Vallavolikogu 17.12.2013. a otsusega nr 14 "Mooste Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseis ja teenistusgrupid".

 

TEISTE AMETNIKE VASTUVÕTUD MOOSTE VALLAVALITSUSES


Piirkonnapolitseinik REIGO PADAR
Telefon: kab. 799 8355 ; mob 533 071 86
e-post: reigo.padar@politsei.ee 

 

Veterinaararst AIVAR KATTAI telefon: 504 7556