Mooste Kultuurimaja

19.12.16

Asukoht: Põlva maakond Mooste vald Mooste alevik
Aadress: Põlva maakond Mooste vald Mooste alevik 64616
Registrikood: 75013954
Telefon: 7925434, 5160656 (Maret Aruoja)
E-post: aruojamaret@hot.ee

Facebook: MoosteKultuurimaja

Tööd korraldab kultuurispetsialist MARET ARUOJA.

Mooste Kultuurimaja alustas tegevust 1967. aasta sügisel.

Mooste Kultuurimaja tegevusala on elanike kultuuriline ja meelelahutuslik teenindamine ning kohaliku kultuuri-, huvi- ja seltsielu edendamine.

Kultuurimaja ülesanded:
1) elanike vaba aja veetmise korraldamine;
2) huviala- ja spordiringide töö korraldamine ja nende tegevuseks ruumide võimaldamine;
3) kultuuri- ja meelelahutusürituste korraldamine;
4) kohaliku seltsielu edendamine;
5) noorsootöö koordineerimine ja korraldamine;
6) rahvakultuuri säilitamine ja arendamine;
7) koostöö arendamine teiste kultuuri- ja haridusasutuste ning muude asutuste ja organisatsioonidega.

 

Tegevused Mooste valla külakeskustes

Kauksi Külakeskuses vabaaja veetmise võimalustest
1. Rahvalik seltskonnatants – juhendaja Ene Priks
2. Lastele käelise tegevuse ja mänguring – juhendaja Ene Priks
3. Käsitöö ja toidutegemise ring – juhendaja Sirje Laar
4. Külakapell – juhendaja Ene Priks

Külakeskuse tegevust koordineerib Ene Priks, telefon 523 4179

Jaanimõisa Külakeskus

Rasina külakeskuse ringid
* Käsitööring - juhendaja Õie Toova mob: 50 86 546
* Spordiring - Arvo Prükk telef: 79 25 040

Info: Rasina külavanem Aare Veetsmann mob: 51 69 344

 

Mooste Kultuurimaja põhimäärus

Toimetaja: KRISTEL PAATS