13. aprillist on avatud hajaasustuse programmi 2016. aasta taotlusvoor

18.04.16

Hajaasustuse programm on suunatud Eesti maakondade hajaasustusega piirkondadele ja laieneb kõigile hajaasustuses elavatele peredele veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamisel toetuse saamiseks.

 

Taotlejaks saavad olla füüsilised isikud, kelle:

  • taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist kuni toetuslepingu sõlmimiseni piirkonnas asuv majapidamine, millele toetust taotletakse;
  • taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult vähemalt taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist alates kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.

Maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot.

Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna Mooste Vallavalitsusele.

Taotluste esitamise lõpptähtaeg on 14. juuni 2016.

 

Lisainfo programmi ja taotlemistingimuste kohta on leitav Põlva Maavalitsuse kodulehelt ja  Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kodulehelt

Info majandusnõunik Ago Käis tel 797 9332, ago@mooste.ee