« Tagasi

Vallavolikogu istung

Mooste Vallavolikogu VII koosseisu 50. istung toimub reedel 13. oktoobril 2017 Mooste vallamajas algusega kell 16:00.

Päevakord:

1. Vallavalitsuse info

2. Aiamaa tasuta kasutusse andmise kord

3. Hullumäe-Siimuniidu piirkonna üldplaneeringu kehtestamine

4. Mooste Vallavolikogu 30.01.2017 otsuse nr 1-1.3/5 „Mooste valla ametiasutuste struktuur ja teenistujate, töötajate koosseis ning palgamäärad" lisa 1 punkti 2 muutmine

5. Mooste Vallavolikogu 25.09.2014 määruse nr 17 „Huvitegevuse ja –hariduse kompenseerimise kord" muutmine

6. Lepingute tähtaja pikendamine ja sõlmimine

7. Kinnistu ostmine

8. Mooste Vallavolikogu 22.02.2016 otsuse nr 1-1.3/10 „Nõusoleku andmine laenu võtmiseks" muutmine

9. Mooste valla 2017. aasta III lisaeelarve vastuvõtmine

10. Mooste Vallavolikogu 30.01.2014 määruse nr 1-1.2/6 „Mooste Lasteaia Tammetõru põhimäärus" muutmine

11. Volikogu info ja küsimustele vastamine