« Tagasi

Vallavolikogu istung

Mooste Vallavolikogu VII koosseisu 48. istung toimub neljapäeval 24. augustil 2017 algusega kell 14.30 Mooste vallmajas.

Päevakord:

1.Vallavalitsuse info

2. Põlva Vallavolikogu otsuste kooskõlastamine

3. Vallavara otsustuskorras kasutusse andmine (Ahjuvaht OÜ)

4. Rendilepingu tähtaja pikendamine (Tootsi Turvas AS)

5. Mooste valla 2017. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine

6. Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamiseks toetuse andmise ja maksmise kord

7. Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete delegeerimine Põlvamaa Omavalitsuste Liidule.

8. Volikogu info ja küsimustele vastamine