« Tagasi

Vallavolikogu istung

Mooste Vallavolikogu VII koosseisu 47. istung toimub neljapäeval 27. juulil 2017 Mooste vallamajas algusega kell 16:00.

Päevakord:

1. Vallavalitsuse info

2. Hoonestusõiguse seadmine

3. Lasteaiaõpetaja palga alammäära kehtestamine

4. Mooste Vallavolikogu 30.01.2017 otsuse nr 1-1.3/5 „Mooste valla ametiasutuste struktuur ja teenistujate, töötajate koosseis ning palgamäärad" lisa 1 muutmine (Mooste Lasteaed)

5. Mooste Mõisakooli põhimääruse kinnitamine

6. Mooste valla 2017. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine

7. Volikogu info ja küsimustele vastamine