« Tagasi

Vallavolikogu istung

Mooste Vallavolikogu VII koosseisu 45. istung toimub kolmapäeval 14. juunil 2017 Rõuge vallas Sänna Kultuurimõisas Leiutajate Külakoolis algusega kell 14.00.

Päevakord:

1. Vallavalitsuse info

2. Isikliku kasutusõiguse seadmine Mooste valla munitsipaalomandisse kuuluvale kinnisasjale MTÜ Eestimaaehitus kasuks.

3. Mooste Vallavolikogu 30.01.2017 otsuse nr 1-1.3/5 „Mooste valla ametiasutuste struktuur ja teenistujate, töötajate koosseis ning palgamäärad" lisa 1 muutmine (Mooste Põhikool).

4. Osalemine Kagu Ühistranspordikeskuse asutamisel.

5. Omafinantseeringu garanteerimine

6. Mooste valla 2016. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine

7. Volikogu info ja küsimustele vastamine