« Tagasi

Vallavolikogu istung

Mooste Vallavolikogu VII koosseisu 45. istung toimub reedel 26. mail 2017 algusega kell 16.00 Mooste vallamajas.

Päevakord:

1. Informatsioon Põlva Veega ühinemisest

2. Vallavalitsuse info

3. Noorte projektlaagri pidamise tingimused ja kord ning loa väljastamine

4. Rasina Lapsehoiu tegevuse lõpetamine

5. Mooste Lasteaia Tammetõru Rasina liitrühma moodustamine

6. Isikliku kasutusõiguse seadmine Mooste valla munitsipaalomandisse kuuluvale kinnisasjale     MTÜ Eestimaaehitus kasuks

7. Seisukoha võtmine ühistranspordikeskuse loomisest

8. Volikogu info ja küsimustele vastamine