« Tagasi

Riigikaitseline õppus

2. jalaväebrigaadi Kuperjanovi jalaväepataljon annab teada, et seoses väljaõppe läbiviimisega  ajavahemikul 26.04-28.04.2017  kasutatakse Mooste valla territooriumil asuvaid riigimetsa alasid ja teid õppuse läbiviimisel vastavalt lisas märgitule.

Õppuse läbiviimisel kasutatakse imitatsioonivahendeid, mille kasutusel järgitakse rangelt  ohutustehnika eeskirju.

Õppuse alale, paiknemisala ümber luuakse märgistatult ja mehitatult ajutine julgeolekuala, mis on ainult kaitseväe kasutada. Julgeolekuala loomise eesmärgiks on suurendada kaitseväelaste õigusi antud alal enda julgeoleku tagamiseks. 

Õppuse kaart