« Tagasi

Kaitseliidu õppused märtsis

11.-12.03.2017 Kaitseliidu Põlva Maleva õppus Laho järve piirkonnas. Imitatsioonivahendeid ei kasutata. Liikumispiiranguid teistele isikutele ei ole. Õppusel kavanadatav tegevus: taktika õpe, liikumine jalgsi, transpordiga sõitmine teedel, majutuse loomine.

18.-19.03.2017 Kaitseliidu Tartu Maleva õppus. Imitatsioonivahendeid ei kasutata. Õppused ja harjutused ei too kaasa liikumispiirangud teistele isikutele ega elanikele puhkamiseks mõeldud alade kasutamisel ning õppuse läbiviijad tagavad heakorra harjutusalal.