« Tagasi

Liikluse piiramine teedelagunemise ajal

Mooste Vallavalitsuse 22.02.2017. a korraldusega nr  2-1.3/31 on Mooste valla teeregistrisse kantud avalikel teedel  teedel  alates 1. märtsist kuni teede kandevõime taastumiseni kehtestatud liikluspiirang sõidukitele, mille registrimass ületab  6 tonni.

Piirang ei kehti Mooste valda teenindavale AS-i Eesti Keskkonnateenused jäätmeveokitele.

Kehtestatud massipiirangut ületava registrimassiga sõidukiga erandkorras liiklemiseksväljastab vallavalitsus eriloa (tel 797 9332; e-post ago@mooste.ee).

Info: majandusnõunik Ago Käis 797 9332, ago@mooste.ee