Maa-amet alustas maastiku märgistamisega aeropildistamise tarvis

Maa-amet alustas käesoleval nädalal aeropildistamise ettevalmistustöödega, asudes Eesti lõunapoolsel alal ja suuremates linnades maastikku märgistama valgete kilest ruudukestega. Märgised on...

Karjäärinõustaja jutule

 „Tuhande miili pikkune tee algab ühestainsast sammust."                                      ...

Õunaaia uute elamute vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus

Mooste Vallavalitsuse 13.03.2017.a korraldusega nr 2-1.3/40  algatati alla lihthanke piirmäära jääv hange "Õunaaia uute elamute vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus". ...

Põlvamaa omavalitsused on kehtestanud kohalikele teedele koormuspiirangud

Pinnase sulamise tõttu on teede konstruktsioonid nõrgenenud. Sellest lähtudes ja teeseadust aluseks võttes piiravad omavalitsused kohalikel teedel raskete sõidukite liiklemist alates...

Kaitseliidu õppused märtsis

11.-12.03.2017 Kaitseliidu Põlva Maleva õppus Laho järve piirkonnas. Imitatsioonivahendeid ei kasutata. Liikumispiiranguid teistele isikutele ei ole. Õppusel kavanadatav tegevus: taktika õpe,...

Liikluse piiramine teedelagunemise ajal

Mooste Vallavalitsuse 22.02.2017. a korraldusega nr  2-1.3/31 on Mooste valla teeregistrisse kantud avalikel teedel  teedel  alates 1. märtsist kuni teede kandevõime...

Maa-ameti avalik kirjalik enampakkumine

Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müüki vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri...

Konkurss Mooste Põhikooli direktori leidmiseks

Mooste Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi, millega ootab oma kooliperre teotahtelist ja koostööle orienteeritud  MOOSTE PÕHIKOOLI DIREKTORIT Tööülesanded: ...

Ettevõtjatel on võimalus külastada maakondlike arenduskeskuste toel 10 erinevat välismessi

Maakondlike arenduskeskuste võrgustik kuulutab välja kümme messikülastust, kuhu oodatakse osalema ettevõtjaid erinevatelt elualadelt. Messikülastuste eesmärk on aidata ettevõtjatel koguda...

Möödunud aasta eest ei saa deklareerida autokooli ja täiskasvanute huvikoolituse kulusid

2016. aasta tulude deklareerimise peamised muudatused puudutavad koolituskulusid ja üüritulu. Enam ei ole võimalik maha arvata mootorratta ja –sõiduki (A- ja B-kategooria) juhilubade...

Kaitseväe õppused

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused korraldavad veebruaris kaks taktikaõppust:   07.02-10.02.2017  kus osaleb ligikaudu 120 tegevväelast. Õppuse ajal kasutatakse...

Põlvamaa Partnerluskogu kuulutab välja projektitoetuste vastuvõtu

Taotlusvoor on avatud 1. - 14. märts 2017 a. Toetust saab taotleda meetmetest: Meede 1 - „Ettevõtlusele hoo andmine" Meede 2 - „Kogukondade ja kogukonnateenuste arendamine" ...

Vallavolikogu istung

Mooste Vallavolikogu VII koosseisu 42. istung toimub esmaspäeval, 30. jaanuaril 2017  Mooste vallamajas algusega kell 16:00. Päevakord: 1. Vallavalitsuse info 2. Mooste...

Igaüks saab tulevase Uma Pido laulukava tegemises osaleda!

    Viies võrukeelne laulu- ja rahvapidu toimub 2. juunil 2018 Võru Kubija laululaval. Koos Uma Pido väikese juubeliga tähistatakse siis ka Eesti Vabariigi suurt –...

Alustab Kagu-Eesti kogemusklubi!

Kui oled huvitatud oma äri kasvatamisest ja enda arendamisest ettevõtjana ning soovid saada uusi teadmisi ja kogemusi, siis tule ja osale Valga-, Võru- ja Põlvamaa ettevõtjate Kogemusklubis. ...

Esimene talumeierei Põlvamaalt pälvis toidukäitlemise loa

Üvasi talu Mooste vallast on saanud Veterinaar- ja Toiduameti (VTA) poolt toidu käitlemise loa, mis tähendab, et kui seni võis ettevõtja müüa kaupa vaid ise otse tarbijale, siis nüüd on...

Mooste noortekeskus valmis LEADER programmi toel

Eelmise aasta kevadel esitas Mooste Vallavalitsus Põlvamaa Partnerluskogu meetme „Kogukondade ja kogukonnateenuste arendamine" raames projektitaotluse toetuse saamiseks Leader- programmist...

Veekatkestus Mooste alevikus

Seoses Mooste aleviku veetrassi parandamisega 19. jaanuaril veekatkestus alates kell 14.00, katkestus võib kesta kuni 2 tundi.   

Moostes tegutseb saviklubi!

Teisipäeviti ja kolmapäeviti kell 17-21 on MoKSi keldris avatud töötuba iseseisvaks savitööks. Osalema on oodatud eelneva keraamikakogemusega või kohapeal algkursuse läbinud huvilised. ...