Üldandmed Mooste valla kohta

16.06.17

Mooste vald asub Kagu-Eesti ürgorgudest lõhestatud lainjate lavakõrgendike piirkonnas, mille Tartu Ülikoolis töötav Soome geograafiaprofessor J.G.Granö nimetas Põlvamaaks. Mooste valla pindala on 185,12 km². Mooste vallas elab 1452 inimest. Mooste valla asustustihedus on 8 inimest/km². Vallal on ühine piir Põlva maakonna Ahja, Põlva ja Räpina vallaga ning Tartu maakonna Võnnu ja Meeksi vallaga.

Valla haldusterritooriumil on 1 alevik (Mooste) ja 14 küla (Jaanimõisa, Kaaru, Kadaja, Kanassaare, Kastmekoja, Kauksi, Laho, Rasina, Savimäe, Suurmetsa, Säkna, Säässaare, Terepi, Viisli). Mooste valla suuremad järved on: Arujärv, Mooste järv, Lahojärv ja Kõtajärv. Suurim jõgi – Lutsu jõgi. Valla keskuseks on Mooste alevik 434 elanikuga. Mooste valda läbib Tartu-Koidula maantee. Mooste Vallavalitsus ja vallavolikogu asuvad vanas vallamajas, mis 1873. aastal ehitati kohtumajaks.

Mooste vallas töötavad Mooste Põhikool (1766), Kauksi Põhikool (1810), Mooste Lasteaed (1965) ja kolm lapsehoidu. Vallas on kolm raamatukogu: Moostes, Kauksis ja Rasinal. Valla kultuurielu keskus on Mooste Kultuurimaja. Tegutsevad kolm külakeskust: Kauksi Külakeskus, Rasina Külakeskus ja Jaanimõisa Külakeskus. Huviharidust pakub Mooste Rahvamuusikakool. Mooste vallas tegutsevatest mittetulundusühingutest on tuntumad: Kunsti ja Sotsiaalpraktikate Keskus (MoKS), Külateater Virvendus, Mooste Mõisa Arendusselts ja Mooste valla spordiklubi Mõis. Valla traditsioonilised üritused on: rahvamuusikatöötluste festival Moisekatsi Elohelü, Mooste mõisapäev, jaanipäevad ning jõulude tähistamine.

Mooste valla eripäraks võib nimetada looduskaunist paika ning keskuses asuvat Mooste mõisaansamblit koos pargi ja järvega. Mooste mõisaansambel on silmapaistev näide 20. sajandi alguse mõisaarhitektuurist. Mooste mõisaansambel on kõrge kultuurilis-ajaloolise väärtusega. Mooste on Eestis ainukene heimatstiilis hoonetekompleks. Eriti oluliseks väärtuseks tuleb pidada terviklikult säilinud mõisahoonete kompleksi ja suurejooneliselt kujundatud vabakujulise planeeringuga parki, mis koos moodustavad hästi tervikliku ansambli. Inglise stiilis park on 28,6 ha suurune, umbes 60 erineva puu- ja põõsaliigiga ning ligi kahe sajandi vanuste puudega. Pargis asub Mooste järv. 1810. aastast kuni 1920. aastani oli Mooste mõis parun von Nolckenite perekonna valduses. 1920. aastal mõis riigistati. Mooste riigimõis tegutses 1920-1944.

Moisekatzi - Mooste vald loodi mõisavallana 1820. aastal pärast pärisorjuse kaotamist, mil vallad said talurahva ametlikeks organisatsioonideks mõisniku järelevalve all, mille alt vabaneti 1866. aastal. Mooste ümbruse muinasaja mälestusmärkideks on Aarniko ja Viisli kääbaskalmed, mis ulatuvad keskmisse rauaaega (5.-9. sajandisse). Seega võime siinse inimasustuse eaks lugeda ligikaudu 1500. aastat. Mooste ümbruse vanimatest küladest on 1403. aasta Tartu piiskopkonna lääniürikutes mainitud Kauksit ja Rasinat. Kirjalikes allikates on Moostet esmakordselt mainitud vene ja saksa sõjavägede vahel toimunud lahinguga Peipsi järve jääl 1242. aastal, nn Jäälahinguga. Lahingule eelnenud kokkupõrge toimus Moostes.
1582. aastal läks Liivimaa Poola võimu alla. Mooste ja Kauksi mõisad on loodud Poola ajal 16. sajandi teisel poolel samanimeliste külade aladele. 1717. aastal kinkis Peeter I Mooste ja Kauksi mõisad krahv Jagusinskile ja siitpeale on need mõisad ühendatud. Rasina mõis on arvatavasti tekkinud juba Tartu piiskopkonna (kirikliku feodaalriigi) ajal.

Mooste nime kannab vald alates 1931. aastast. Varem oli kasutusel saksakeelne nimevorm Moisekatzi. Esimeseks vallavanemaks oli Albert Tamm, kes täitis seda ülesannet kuni 1936. aastani. 1937. aastal asus valla etteotsa Eduard Viljalo (1937-1940). 1939. aasta lõpul oli Mooste vallas 458 talu 2234 elanikuga. Eduard Viljalo jätkas vallavanemana ka aastatel 1941-1944. Viimaseks vallavanemaks oli Alfred Salumets. 1945. aastal nimetati vallad külanõukogudeks.
Praegustes piirides moodustati Mooste külanõukogu 20. jaanuaril 1963. aastal kahe majandi - Mooste sovhoosi ja Sõpruse kolhoosi - territooriumil. 12. detsembril 1991. aastal kinnitati valla omavalitsuslik staatus ja Mooste vald astus omavalitsusliku haldusüksuse õigustesse.