03/05/16

Hajaasustuse programmi hindamiskomisjoni koosseis

  1. Ülo Needo - komisjoni esimees;
  2. Ago Käis
  3. Ilmar Narusk
  4. Eduard Oksar
  5. Valdur Paats

Komisjon on kinnitatud Mooste Vallavolikogu 28.04.2016. a otsusega nr 1-1.3/18.

 

Author: KRISTEL PAATS