Keskkonnakompleksloa muutmise taotluse teade

08/04/16

Keskkonnaamet teatab lähtuvalt tööstusheite seaduse §-st 33, et on võtnud menetlusse Rakvere Farmid Aktsiaseltsi poolt esitatud keskkonnakompleksloa KKL/320005 muutmise taotluse. Rakvere Farmid Aktsiaseltsi Säkna seafarm asub Mooste vallas Säkna külas ning farmi põhitegevuseks on sigade intensiivkasvatus. Keskkonnakompleksloa muutmist taotletakse, et viia Säkna farm vastavusse õigusaktides nõutuga, et tagada eelkõige väävelvesiniku (H2S) ja ammoniaagi (NH3) välisõhu saastatuse taseme ühe tunni keskmise piirväärtuse järgimine käitise tootmisterritooriumi piiril.

Rakvere Farmid AS keskkonnakompleksloa muutmise taotluse teade