Detailplaneeringud

29/12/14

KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD

1) Mooste Vallavolikogu 26.08.2004.a otsusega nr 29 kehtestati:
MOOSTE SPORDIVÄLJAKU DETAILPLANEERING (maaüksused 47301:002:0166; 47301:002:0040)
Asukoht Mooste vald Mooste alevik Lasteaia tee 1/Lasteaia tee 3. Aktsiaselts Kurmiku töö nr 2004-712-2.

2) Mooste Vallavolikogu 15.03.2006.a otsusega nr 9 kehtestati:
Kinnistu KOPRA DETAILPLANEERING (maaüksus 47301.001:0030).
Asukoht Mooste vald Rasina küla Kopra.

3) Mooste Vallavolikogu 19.12.2007. a otsusega nr 41 kehtestati:
MOOSTE KOMPOSTIMISVÄLJAKU DETAILPLANEERING (maaüksus 47301:002:0149)
Asukoht Mooste vald Mooste alevik Kompostimisväljaku. Kurmik projekt OÜ töö nr 2007-1037-17.

4) Mooste Vallavolikogu 19.11.2008. a otsusega nr 39 kehtestati:
Kinnistu PÄRNA ja MILJANI ja nende lähialade detailplaneering (maaüksused 47302:002:0080; 47302:002:0058)
Asukoht Mooste vald Kauksi küla Pärna/Miljani. Aktsiaselts Kobras töö nr S 064.

5) Mooste vallavolikogu 16.02.2012a. otsusega nr. 1-1.3/4 kehtestati:
Mooste alevikus asuva Õunaaia kinnistu osaline detailplaneering
Kurmik Projekt OÜ, töö nr. 2011-1296-26
Detailplaneeringu seletuskiri
Detailplaneeringu põhijoonis

6) Mooste vallavolikogu 16.02.2012a. otsusega nr. 1-1.3/5 kehtestati:
Rasina Loodusõppekeskuse detailplaneering
Kurmik Projekt OÜ, töö nr. 2011-1284-14
Detailplaneeringu seletuskiri
Detailplaneeringu põhijoonis 

Author: MADIS TÄNAVA