MOOSTE VALLAVOLIKOGU KOOSSEIS

5/31/16

Mooste Vallavolikogu on 11-liikmeline.

Mooste Vallavolikogu esimees on AARE VEETSMANN ja aseesimees MARKO AVIKSON. 

Praegune Mooste Vallavolikogu on valitud kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel 20. oktoobril 2013. a neljaks aastaks ning vallavolikogu liikmed registreeritud 25. oktoobri 2013. a Mooste valla valimiskomisjoni otsusega nr 8.

 

Isiku nimi

Ametinimetus Kontaktandmed
Marko Avikson

Majanduskomisjoni esimees,

volikogu aseesimees

522 1044

marko.avikson@gmail.com

Ants Järv

Haridus- ja kultuurikomisjoni

esimees

5837 2382

anzjarv@gmail.com

Karin Klaus

Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni

esimees

518 4633

karin.klaus.001@mail.ee

Kadi Koosapoeg Majanduskomisjoni liige

5198 5929

kadi.koosapoeg@gmail.com

Peeter Madisson Majanduskomisjoni liige

528 9104

peeter.madisson@hotmail.com

Ilmar Narusk

Eelarvekomisjoni esimees

503 3439

ilmar.narusk@gmail.com

Kalju Paalman Revisjonikomisjoni esimees

515 7025

kalju22@hot.ee

Sulev Solnik Revisjonikomisjoni liige

511 3913

sulev@mooste.ee

Ingvar Tiirik Revisjonikomisjoni liige

514 2821

vastsemets@gmail.com

Tiina Troškin Volikogu liige

527 2269

tiinatroskin@gmail.com

Aare Veetsmann

Vallavolikogu esimees,

majanduskomisjoni liige

516 9344

metsanurga1@gmail.com