Osalemine eraõiguslikes juriidilistes isikutes

4/1/16

Vald võib teenuste osutamiseks asutada valla ametiasutuse hallatavaid asutusi, olla osanikuks või aktsionäriks valla arengu seisukohast olulistes äriühingus, samuti asutada sihtasutusi ja olla mittetulundusühingu liikmeks.

Mooste vald on  osaühing Mooste Olme ainuosanik.
Mooste vald on mittetulundusühingute Eesti Mõisakoolide Ühendus, Mooste Mõisa Arendusselts, Põlvamaa Partnerluskogu liige.
Mooste vald on Põlvamaa Omavalitsuste Liidu liige.
Mooste vald on sihtasutuse Põlvamaa Arenduskeskus asutaja