Mooste valla teede talvine lumesahkamine 2017/2018, 2018/2019

9/22/17

Mooste vallavalitsuse 14.09.2017.a korraldusega nr 2-1.3/139 algatati alla lihthanke piirmäära jääv hange "Mooste valla teede talvine lumesahkamine 2017/2018, 2018/2019".

Pakkumused esitada kinnises ümbrikus või elektrooniliselt märksõnaga "Mooste valla teede talvine lumesahkamine 2017/2018, 2018/2019" Mooste Vallavalitsusse hiljemalt 10. oktoober 2017 kella 10.00-ks

Hankedokumendid

Nõuded pakkumusele - vastavustingimused

Pakkumuse maksumuse vorm

Info: majandusnõunik Ago Käis, e-post ago@mooste.ee, tel. 797 9332

Author: KRISTEL PAATS

Hange Mooste Põhikooli õpilaste toitlustamine

9/22/17

PAKKUMUSTE ESITAMISE AEG ON MÖÖDAS!

Mooste Vallavalitsuse 30.06.2017 korraldusega nr 2-1.3/102 algatati lihthange Mooste Põhikooli õpilaste toitlustamine.

Lisa 1 Hankedokument

Lisa 2 Pakkumuse esitamise vorm

Lisa 3 Ruumide skeem

 Pakkumused esitada kinnises ümbrikus märksõnaga „Mooste Põhikooli õpilaste toitlustamine" Mooste Vallavalitsusse või digitaalselt allkirjastatult aadressil vald@mooste.ee hiljemalt 18.07.2017 kell 10:00.

Author: KRISTEL PAATS

Purustatud kruusa segu nr. 3 valla teedele

5/26/17

PAKKUMUSTE ESITAMISE AEG ON MÖÖDAS!

Mooste Vallavalitsuse 26.04.2017.a korraldusega nr 2-1.3/72 algatati alla lihthanke piirmäära jääv hange "Purustatud kruusa segu nr. 3 valla teedele".

Hankedokumendid

Lisa 1 Hinnapakkumine

Lisa 2 Pakkuja poolt peatöövõtjana teostatud kruusakatte paigaldused

Lisa 3 Purustatud kruusa segu nr 3 vastavus sertifikaadid  

Pakkumused esitada kinnises ümbrikus või elektrooniliselt märksõnaga „Purustatud kruusa segu nr. 3 valla teedele" Mooste Vallavalitsusse hiljemalt 15.05.2017 kella 10.00-ks.

Info: majandusnõunik Ago Käis 797 9332, ago@mooste.ee

Author: KRISTEL PAATS

Mooste valla teede kraavitus

4/27/17

PAKKUMUSTE ESITAMISE AEG ON MÖÖDAS!

Mooste Vallavalitsus algatas 11.04.2017. a korraldusega nr 2-1.3/60 alla lihtahanke piirmäära jääva hanke "Mooste valla teede kraavitus".

Lisa 1 Hinnapakkumine kraavitusele

Lisa 2 Pakkuja poolt peatöövõtjana teostatud kraavitustööd

Hankedokumendid

Kraavituse kohad

Pakkumused esitada kinnises ümbrikus või elektrooniliselt e-posti aadressile vald@mooste.ee märksõnaga „Mooste valla teede kraavitus" Mooste Vallavalitsusse hiljemalt 25.04.2017 kella 10.00-ks.
 
Info: Ago Käis 797 9332, ago@mooste.ee

Mooste valla muru- ja teeäärte niitmine

4/27/17

PAKKUMUSTE ESITAMISE AEG ON MÖÖDAS!

Mooste Vallavalitsus algatas  11.04.2017. a korraldusega nr 2-1.3/59 alla lihtahanke piirmäära jääva hanke "Mooste valla muru- ja teeäärte niitmine".

Hinnaküsimine

Pindade skeemid

Pakkumuse  esitada kinnises ümbrikus või elektrooniliselt e-posti aadressil vald@mooste.ee märksõnaga „Mooste valla muru- ja teeäärte niitmine" Mooste Vallavalitsusse hiljemalt 24.04.2017 kella 10.00-ks.

Info: Ago Käis 797 9332, 507 1092, ago@mooste.ee

Mooste valla teede talvine lumesahkamine

2/10/17

PAKKUMUSTE ESITAMISE AEG ON MÖÖDAS!

Mooste vallavalitsuse 12.10.2016.a korraldusega nr 2-1.3/136 algatati alla lihthanke piirmäära jääv hange "Mooste valla teede talvine lumesahkamine".

Pakkumused esitada kinnises ümbrikus või elektrooniliselt märksõnaga "Mooste valla teede talvine lumesahkamine" Mooste Vallavalitsusse hiljemalt 31. oktoober 2016 kella 10.00-ks

Hankedokumendid

Pakkumuse maksumuse vorm

Nõuded pakkumusele - vastavustingimused

Info: majandusnõunik Ago Käis, e-post ago@mooste.ee, tel. 797 9332

Author: KRISTEL PAATS

Mooste aleviku ja Kauksi küla kanalisatsioonitrasside ning Mooste „Õunaaia uute elamute“ piirkonna vee- ja kanalisatsioonitrasside projekteerimine

2/10/17

PAKKUMUSTE ESITAMISE AEG ON MÖÖDAS!

Mooste Vallavalitsuse 30.08.2016.a korraldusega nr 2-1.3/118  algatati alla lihthanke piirmäära jääv hange "Mooste aleviku ja Kauksi küla kanalisatsioonitrasside ning Mooste „Õunaaia uute elamute" piirkonna vee- ja kanalisatsioonitrasside projekteerimine".

Hinnaküsimine täiendatud 08.09.2016

Mooste kanalisatsiooni- ja veetrassid

Kauksi geoalus

Õunaaia geoalus

Pakkumused esitada kinnises ümbrikus või elektrooniliselt märksõnaga „Mooste aleviku ja Kauksi küla kanalisatsioonitrasside ning Mooste „Õunaaia uute elamute" piirkonna vee- ja kanalisatsioonitrasside projekteerimine Mooste Vallavalitsusse hiljemalt 14.09.2016 kella 10.00-ks.

Info majandusnõunik Ago Käis 797 9332, ago@mooste.ee

 

Author: KRISTEL PAATS

Mooste mõisa muusikakooli klassiruumi ehitus

6/30/16

PAKKUMUSTE ESITAMISE AEG ON MÖÖDAS!

Mooste Vallavalitsuse 13.06.2016.a korraldusega nr 2-1.3/80  algatati alla lihthanke piirmäära jääv hange "Mooste mõisa muusikakooli klassiruumi ehitus". Vaata korraldust siit!

Hinnapakkumine

Joonis

Pakkumused esitada kinnises ümbrikus  märksõnaga „Mooste mõisa muusikakooli klassiruumi ehitus" Mooste Vallavalitsusse hiljemalt 27.06.2016 kella 10.00-ks.

Täiendav info: vallavanem Ülo Needo 510 3720, ylo@mooste.ee

 

Author: KRISTEL PAATS

Mooste noortekeskuse ruumide ehitus mõisa viinakelder- elamusse

6/30/16

PAKKUMUSTE ESITAMISE AEG ON MÖÖDAS!

Mooste Vallavalitsuse 13.06.2016.a korraldusega nr 2-1.3/81  algatati alla lihthanke piirmäära jääv hange „Mooste noortekeskuse ruumide ehitus mõisa viinakelder- elamusse". Vaata korraldust siit.

Hinnapakkumine

Joonis

Pakkumused esitada kinnises  ümbrikus märksõnaga „Mooste noortekeskuse ruumide ehitus mõisa viinakelder- elamusse" Mooste Vallavalitsusse hiljemalt 27.06.2016 kella 10.00-ks

Täiendav info: vallavanem Ülo Needo 510 3720, ylo@mooste.ee

Author: KRISTEL PAATS

Mooste valla teede remonditööd

PAKKUMUSTE ESITAMISE AEG ON MÖÖDAS!

Mooste Vallavalitsuse 23.05.2016.a korraldusega nr 2-1.3/60 algatati alla lihthanke piirmäära jääv hange "Mooste valla teede remonditööd". Vaata korraldust siit!

Pakkumused esitada kinnises ümbrikus märksõnaga „Mooste valla teede remonditööd" Mooste Vallavalitsusse hiljemalt 23.05.2016.a kella 10.00-ks.

Täiendav info: majandusnõunik Ago Käis, tel: 79 79 332, e-post: ago@mooste.ee

Mooste valla muru- ja teeäärte niitmine

5/3/16

PAKKUMUSTE ESITAMISE AEG ON MÖÖDAS!

Mooste vallavalitsuse 20.04.2016.a korraldusega nr 2-1.3/56 algatati alla lihthanke piirmäära jääv hange "Mooste valla muru- ja teeäärte niitmine".

1. Hinnapakkumise info ja tabelid

2. Niitmisalade skeemid

Pakkumused esitada kinnises ümbrikus märksõnaga „Mooste valla muru- ja teeäärte niitmine" Mooste Vallavalitsusse hiljemalt 02.05.2016.a kella 10.00-ks.

Täiendav info: majandusnõunik Ago Käis, tel: 79 79 332, e-post: ago@mooste.ee

  

Author: KRISTEL PAATS
4/4/16

mooste kultuurimaja küttetrassi rekonstrueerimine

 

PAKKUMUSTE ESITAMISE AEG ON MÖÖDAS!

Mooste vallavalitsus kuulutas 19.08.2015.a istungil korraldusega nr 2-1.3/145 välja hanke "Mooste Kultuurimaja küttetrassi rekonstrueerimine".  Vaata korraldust siit!

Hanke liik: alla lihthanke piirmäära jääv hange

Pakkumuste esitamise aeg: 31.08.2015.a

Pakkumused palume esitada vastaval vormil kinnises ümbrikus märksõnaga „Mooste Kultuurimaja küttetrassi rekonstrueerimine" Mooste Vallavalitsusse või digitaalselt allkirjastatult aadressil vald@mooste.ee hiljemalt 31.08.2015.a.

Info ago@mooste.ee või tel: 79 79 332

Hanke käigus laekunud küsimuste vastused

MOOSTE PÕHIKOOLI ÕPILASTE TOITLUSTAMISE HANGE

 

PAKKUMUSTE ESITAMISE AEG ON MÖÖDAS!

Mooste vallavalitsus kuulutas 13.07.2015.a istungil korraldusega nr 2-1.3/129 välja hanke "Mooste Põhikooli õpilaste toitlustamine".  Vaata korraldust siit!

Hanke liik: lihthange (lihtsustatud korras tellitav teenus)

Pakkumuste esitamise aeg: 31.07.2015.a

Pakkumused palume esitada kinnises ümbrikus märksõnaga „Mooste Põhikooli õpilaste toitlustamine" Mooste Vallavalitsusse või digitaalselt allkirjastatult aadressil vald@mooste.ee hiljemalt 31.07.2015.a.

Info vald@mooste.ee või tel: 79 25 419

5/26/17

PAKKUMUSTE ESITAMISE AEG ON MÖÖDAS!

Mooste Vallavalitsuse 26.04.2017.a korraldusega nr 2-1.3/72 algatati alla lihthanke piirmäära jääv hange "Purustatud kruusa segu nr. 3 valla teedele".

Hankedokumendid

Lisa 1 Hinnapakkumine

Lisa 2 Pakkuja poolt peatöövõtjana teostatud kruusakatte paigaldused

Lisa 3 Purustatud kruusa segu nr 3 vastavus sertifikaadid  

Pakkumused esitada kinnises ümbrikus või elektrooniliselt märksõnaga „Purustatud kruusa segu nr. 3 valla teedele" Mooste Vallavalitsusse hiljemalt 15.05.2017 kella 10.00-ks.

Info: majandusnõunik Ago Käis 797 9332, ago@mooste.ee

Author: KRISTEL PAATS

Mooste vall muru- ja teeäärte niitmise hange

 

PAKKUMUSTE ESITAMISE AEG ON MÖÖDAS

Mooste vallavalitsuse 28.04.2015.a korraldusega nr 2-1.3/72 algatati alla lihthanke piirmäära jääv hange "Mooste valla muru- ja teeäärte niitmine".

1. Hinnapakkumise info ja tabelid

2. Niitmisalade skeemid

Pakkumused esitada kinnises ümbrikus märksõnaga „Mooste valla muru- ja teeäärte niitmine" Mooste Vallavalitsusse hiljemalt 07.05.2015.a kella 10.00-ks.

Täiendav info: majandusnõunik Ago Käis, tel: 79 79 332, e-post: ago@mooste.ee

 

Mooste valla poolt korraldatavad ja juba korraldatud hanked on leitavad Riigihangete registrist