Mooste Kultuurimaja

9/13/17

Asukoht:  Lasteaia tee 3, Mooste alevik, Mooste vald, Põlva maakond 64616
Registrikood: 75013954
Telefon: 7925434, 5160656 (Maret Aruoja)
E-post: maret@mooste.ee

Facebook: MoosteKultuurimaja

Tööd korraldab kultuurispetsialist MARET ARUOJA.

Mooste Kultuurimaja alustas tegevust 1967. aasta sügisel.

Mooste Kultuurimaja tegevusala on elanike kultuuriline ja meelelahutuslik teenindamine ning kohaliku kultuuri-, huvi- ja seltsielu edendamine.

Kultuurimaja ülesanded:
1) elanike vaba aja veetmise korraldamine;
2) huviala- ja spordiringide töö korraldamine ja nende tegevuseks ruumide võimaldamine;
3) kultuuri- ja meelelahutusürituste korraldamine;
4) kohaliku seltsielu edendamine;
5) noorsootöö koordineerimine ja korraldamine;
6) rahvakultuuri säilitamine ja arendamine;
7) koostöö arendamine teiste kultuuri- ja haridusasutuste ning muude asutuste ja organisatsioonidega.

Mooste Kultuurimaja põhimäärus

Author: KRISTEL PAATS