Mooste vallavalitsuse hallatavad asutused

5/23/16

Kohaliku omavalitsuse ülesandeks on muuhulgas korraldada vallas koolieelsete lasteasutuste, põhikoolide, raamatukogude, rahvamajade, hoolekodude ja teiste kohalike asutuste ülalpidamist, juhul kui need on omavalitsusüksuse omandis.

Mooste vallas on 2 põhikooli:
1. Mooste Põhikool
2. Kauksi Põhikool

Mooste vallas on 1 lasteaed:
1. Mooste Lasteaed

Mooste vallas on 2 lapsehoidu:
1.  Kauksi Lapsehoid
2. Rasina Lapsehoid

Mooste vallas on 1 avatud noortekeskus
1. Mooste Valla Avatud Noortekeskus

Mooste vallas on 3 raamatukogu:

1. Mooste Raamatukogu
2. Kauksi Raamatukogu
3. Rasina Raamatukogu

Mooste vallas on 4 kultuurimaja või külakeskust:
1. Mooste Kultuurimaja
2. Kauksi Külakeskus
3. Jaanimõisa Külakeskus
4. Rasina Külakeskus

Author: KRISTEL PAATS